Скритите камери не са някаква кой знае каква тайна вече – дори децата са наясно, че те вече не са…