Независимо дали се използват за охрана или просто за да задоволят детската ни мечта да си играем на шпиони, скритите…