Много домове по целия свят имат инсталирани охранителни системи и техния брой се увеличава всяка изминала година. Какво представляват охранителните…