Компютърно-базираните системи за видеонаблюдение са сред най-разпространение системи за наблюдение в момента. Те се състоят от няколко основни компонента: кепчър…