competer-videonabludenieКомпютърно-базираните системи за видеонаблюдение са сред най-разпространение системи за наблюдение в момента. Те се състоят от няколко основни компонента: кепчър карта, монтирана в компютър и клиентски софтуер. Такъв тип система предлага идеалното съотношение цена/качество. Реално погледнато, компютърно-базираната система предлага двойно по-добро качество от остарелите аналогови системи и се настройват и управляват много по-лесно от цифровите записващи устройства или т.нар. DVR. Компонентите се продават отделно или като предварително подготвен комплект. Ако разбирате малко повече, може да подберете каквито искате компонентите, да ги сглобите и настроите. Ако пък техническата ви страна не е толкова силна, купете си предварително подготвена система и просто я използвайте. Част от тези системи имат възможност за разширяване – нещо, невъзможно при аналоговите и DVR системите.

Според използваната операционна система, тези системи се делят на Windows и Linux базирани. Управлението и настройката им става чрез стандартни мишка и клавиатура. Записаната информация (видео записите) се цифровизират и съхряняват върху твърдия диск на компютъра.

Компютърно-базираните системи поддържат между 1 и 16 камери, като в много редки случай – 32. Последното се постига с монтирането на втора кепчър карта в същия компютър. Системите са така проектирани, че да не изискват човешка намеса за нормалната им и непрекъсната работа. Обикновено те саписват, докато свърши мястото на твърдия диск. Тогава, софтуерът на системата автоматично изтрива най-старите записи и така осигурява непрекъснат процес на запис. Времето, за което системата пази записи, зависи от няколко фактора: качеството на записите, използваната компресия, броя кадри в секунда и разбира се, големината на твърдия диск. Ако е необходимо увеличаване на периода на записите, най-лесния начин е добавянето на допълнителен твърд диск, което е и сравнително евтино решение. А и този вариант е за предпочитане пред намаляването на качеството или броя кадри във видео архивите.

Записите могат да бъдат преглеждани на монитор или съхранявани и пренасяни на различни носители – флаш памети, DVD-та и др. Някои от системите съхраняват информацията във вид, подходящ за възпроизвеждане на всеки друг компютър. Освен записите, компютърно-базираните системи могат да предоставят достъп до отделни кадри с цел принтиране на важни моменти във вид на снимки.

Повечето от наличните на пазара системи предлагат следните възможности: запис при засичане на движение; възможност за наблюдение и управлени през LAN; възпроизвеждане записите от няколко камери едновременно; запис при аларма; промяна в скоростта на преглед на записите; контрол на моторизирани камери; принтиране на отделни кадри от охранителните записи; търсене на запис по зададен критерии; защита на достъпа чрез парола; запис на звук.

Предимства на компютърните системи за видеонаблюдение:

1. Запис с разделителна способност до 720х576 пиксела;

2. Лесни за използване и настройка;

3. Бърз преглед на записите;

4. Съхраняване на записите за доста дълъг период от време, на сравнително ниска цена;

5. Нищожна или никаква поддръжка;

6. Лесно свръзване с Интернет и локални мрежи.

Недостатъци:

1. Системата е толкова надеждна, колкото надеждна е и операционната система на компютъра.

adminВидеонаблюдениеDVR,камера,системи за видеонаблюдене
Компютърно-базираните системи за видеонаблюдение са сред най-разпространение системи за наблюдение в момента. Те се състоят от няколко основни компонента: кепчър карта, монтирана в компютър и клиентски софтуер. Такъв тип система предлага идеалното съотношение цена/качество. Реално погледнато, компютърно-базираната система предлага двойно по-добро качество от остарелите аналогови системи и се настройват...