izbor-kameri-za-videonabludenieИзборът на охранителна камера за системата за видеонаблюдение често е доста трудна задача, поради наличието на огромно разнообразие на пазара от марки, типове, цени, технологии и качество. Освен това, липсата на стандарти в индустрията допълнително усложнява сравнението между две камери от различни производители.

Най-важното при камерите за видеонаблюдение е вида на изходния сигнал, разположението на камерата, минимална осветеност за нормална работа, начин на управление и резолюция. Когато избирате охранителни камера, трябва да сравнявате тези техни атрибути и да избирате според тях.

Изходният сигнал е видеосигналът изпращан от камерата към записващо устройство или монитор. Охранителната камера изпраща аналогов или цифров сигнал, взависимост от вида й. Аналоговите камери изпращат стандартен видео сигнал по коаксиален кабел. Цифровите камери обикновено използват интернет протокол (IP) и поради това са известни още като IP камери или мрежови камери. Този тип камери се интегрират лесно с налична локална мрежа.

Според разположението си, камерите могат да бъдат за външен и вътрешен монтаж. Вътрешните камери се монтират във вътрешността на сгради, защитени от атмосферните влияния. Едни от най-често използваните камери от този тип са куполните камери и стандартнит бокс камери.

Охранителните камери се нуждаят от определена минимална осветеност, за да осигурят качествено видеоизображение. Чувствителността на камерите трябва да е съобразена с минималната осветеност на наблюдаваната зона. По този си показател камерите могат да се разделят на камерите за дневно наблюдение и такива ден/нощ. Условната граница между тях е осветеност от порядъка на 0.5 лукса (LUX).

Според начина на управление и настройка охранителните камери се делят на моторизирани и фиксирани. Първите имат вграден мотор (един или повече), чрез който може да се управлява ъгъла на виждане и фокуса на камерата отдалечено. В тази група попадат PTZ камерите и ZOOM камерите. Камерите с фиксирани позиция и ъгъл на виждане се настройват ръчно в процеса на инсталация на системата за видеонаблюдение.

Друг основен фактор при избора на охранителни камери е тяхната резолюция. Този параметър се дефинира като брой телевизионни линии (TVL). Устройствата с по-висок брой TVL имат по-висока резолюция, което съответно означава и по-добро качество на записаното видео изображение. Според резолюцията си, камерите за видеонаблюдение се делят на: камери с висока резолюция (над 480 TVL); стандартни камери (между 380 и 480 TVL) и камери с ниска резолюция (под 380 TVL).

За нормална работа на охранителната камера и за оптимално качество на записаното изображение трябва внимателно да се подберат характеристиките на камерите. Гореописаните параметри са основните при избора на техника за видеонаблюдение.

adminВидеонаблюдениевидеоизображение,Вътрешни камери,охранителни камери
Изборът на охранителна камера за системата за видеонаблюдение често е доста трудна задача, поради наличието на огромно разнообразие на пазара от марки, типове, цени, технологии и качество. Освен това, липсата на стандарти в индустрията допълнително усложнява сравнението между две камери от различни производители.Най-важното при камерите за видеонаблюдение е вида...